Formgivning

”Att formge trycksaker liknar lite andra konstuttryck så som att producera film eller att komponera musik.
Det behövs både rytm och variation för att det skall bli bra.”
Jag jobbar med formgivning av både böcker, broschyrer och annonsmaterial,
både till mig själv och på uppdrag åt andra.