Säveån – en källa till liv

Följ med på en spännande och intressant resa längs Säveåns tretton mil. Vi startar givetvis vid Säveåns källa uppe vid dom nederbördsrika skogarna i runt Vänga. Därefter lämnar ån skogbyggderna för att sakta rinna igenom ett jordbrukslandskap, vid Vårgårda ner till Alingsås. Säveån passerar även sjöarna Säven, Mjörn, Sävelången och Aspen, innan den slutligen rinner ut i Göta älv och vidare ut i havet. Bildprogrammet är en blandning av kåseri och bildspel. Jag berättar till mina bilder och varvar talet med musik. Det är ett helt igenom digitalt och har med mig eget ljudsystem. I programmet ingår ett flertal sekvenser med mer traditionellt bildspel.

Tid: ca 1 timma